Tips 2

Öva er på att lägga tryckförband. Var patient turvis. Patienten bestämmer var såret finns (på handen, armen, benet eller låret). De andras uppgift är att lägga tryckförband på patienten. Se till att alla får göra ett förband åtminstone en gång. Använd olika redskap för varje patient: – elastiska bindor och kompresser – färdiga förband – provisoriska redskap (kläder)