Tips 2

Be patrullerna (2-3 personer om laget är litet) vara bivackmästare i tur och ordning på utfärderna. Varje patrull väljer en bivack före utfärden (se till så att man inte väljer samma) som alla sover i. Bivackmästarna lär sig att sätta upp och packa ihop den valda bivacken samt kollar att det är helt och att alla delar finns före utfärden. På utfärden lär bivackmästarna ut hur man sätter upp bivacken och övervakar uppsättandet. Efter övernattningen ger bivackmästarna anvisningar på hur man tar ner bivacken och packar ihop den och berättar vad man gör åt bivacken hemma eller vid kårlokalen: bivacken kontrolleras, torkas och rengörs och lappas vid behov. Efter utfärden sköter och torkar bivackmästarna bivacken. På det här sättet lär sig alla i laget att fungera som bivackmästare och att använda olika bivacker.