Tips 2

Tapto tips: Vänskaps rep. Använd ett rep i syskonringen så att alla håller i repet. Diskutera tillsammans vad vänskap betyder och vad som hör till vänskap. Ni kan också röra er runt i kårlokalen, men alla ska hålla hårt i repet – ingen får släppa taget. Vad var lätt då man rörde sig och vad var svårt? Till sist kan du läsa följande citat: ”Vänskap är som ett rep: det begränsar området jag kan röra mig på, men ger mig också trygghet.” (Irkka Peltonen)