Tips 2

Kåren kan samla publicerade artiklar i en mapp. Dessa kan senare användas som modell och man kan läsa om tidigare händelser och vad som skrivits om dem.