Tips 2

Samla växter ensam eller tillsammans med ditt lag och organisera hur ni torkar och pressar växterna. Förbered på förhand knippen med växter och se till att du känner igen de växter som du hittat både som färska och som torra med hjälp av instruktionsboken. Instruera patrullerna att utforska växtknippena med hjälp av guider och handböcker.