Tips 2

Gör upp eldvaktslistor. Hugg tillräckligt med vedträn så att de räcker hela natten. Gör en eldplats och tände. Lägg upp vindskydd och tänd elden. Vakta elden i eldvaktsturer. Be alltid om lov av ledaren innan du tänder en eld.