Tips 2

Diskutera innan äventyrsscouterna gör uppgiften, kring vilka speciella krav som finns på matlagning under en utfärd. Tänk på matens förvaring och på att förpackningarna lämpar sig för en utfärd och är lätta att bära, både som fulla och som tomma. Fundera även på vilka andra saker man behöver beakta när man planerar en meny. Hur påverkar gruppmedlemmars allergier, utfärdens längd och svårhetsgrad? Hur många måltider behövs och hur tillverkar man dem? Behöver man något specialverktyg, som visp eller korköppnare? Är maten hälsosam och mångsidig under utfärden? Hur håller man matens pris på en skälig nivå?