Tips 2

Pagodelden Pagodelden är den eld som tänder bäst ifall den är rätt uppbyggd. För en pagodeld behövs två grövre klabbar, mindre klabbar och tände. De stora klabbarna läggs parallellt ganska nära varandra så att tändet ryms i mitten. Tändet placeras i mitten på eldstaden och de mindre klabbarna och stickorna staplas tvärs över de stora klabbarna i lager. Elden tänds via en öppning som lämnats på ena sidan. Det är lätt att lägga på mera ved och konstruktionen är hållbar samt inte benägen att rasa.