Tips 2

Märk att denna aktivitets syfte är att låta äventyrsscouten bekanta sig med den egna kårens bakgrundsförening. Ni behöver inte utföra denna aktivitet om er kår inte har en bakgrundsförening, understödsförening eller någon samarbetspartner, i vars verksamhet ni skulle kunna på ett givande sätt delta. Bland annat lutherska, frikyrkliga eller ortodoxa församlingar, frälsningsarmén, KFUKM eller något företag kan fungera som bakgrundsföreningar för kåren. En del kårer har ingen bakgrundsförening överhuvudtaget, men de kanske har en föräldraförening eller en understödsförening, som sköter många uppgifter som hör till en bakgrundsförening. Bakgrundsföreningarna stöder kåren på många olika sätt. Det vanligaste sättet är erbjuda utrymmen för verksamheten. Det finns många olika sorters förhållanden mellan kåren och bakgrundsföreningen. Bakgrundsföreningen eller avsaknaden av en, inverkar ofta på något vis på kårverksamhetens natur.