Tips 2

En äventyrsscout kan eller klarar kanske inte alltid av att ge all hjälp som behövs i alla situationer. Kom ihåg, om ni hjälper någon utomstående, att äventyrsscouten ännu är i den åldern att det är en stor tröskel för denna att ta kontakt med någon främmande, vuxen person. Sätt inte ett så stort ansvar på äventyrsscouternas patrulledare. Det är bäst att kaptenen sköter kontakten till utomstående, så uppstår det inga missförstånd. Det kan i början vara svårt för 10-12 åringar att planera ett serviceryck. Ge därför förslag på sådana situationer som är enkla att börja med, till exempel kan det i början vara en lämplig uppgift att hjälpa äventyrsscoutens familjemedlemmar eller grannar.