Tips 1

Fundera på hurdana ansvarsområden som behövs när ni tillsammans med patrullen förbereder er för tävlingen. Försök hitta en lämpligt krävande uppgift för varje par. Exempel på ansvarsuppgifter: – skaffa en såg och vässa den eller byta bett – skaffa en yxa och vässa den – skaffa stämjärn och vässa dem – göra namnlappar till patrullen – lära
sig eller repetera någon färdighet (till exempel att leda en
första hjälpen-situation, växtkännedom, orientering eller
kvällsorientering) – skaffa proviant åt patrullen – sköta skidorna på
vintern (gemensamma vallor, ordna ett möte för att
sköta skidorna) – förbereda sig för matkontrollen – ordna med
övernattning – göra en anmälning till kårchefen – fungera
som patrulledare under tävlingen och förbereda sig för den
(till exempel fördelning av uppgifter, skjutsar) – tillverka ett lätt
skärbräde (tunn faner med hål i så att man kan
binda fast det) – anmäla patrullen till tävlingen i tid – sköta skidorna på vintern (gemensamma smörjor, ordna ett möte för att sköta skidorna). Observera att det kan behövas
lite mera tid till en del av uppgifterna, till exempel om någon utför en
kvällsorientering.