Tips 1

Ett sätt för att förstå organisationen är att bygga upp kårens struktur med hjälp av foton av ledare och patrullernas vimplar eller andra symboler. Låt också de aktivaste ledarnas uppgifter framgå. Spela tillsammans med patrullen ett brädspel med olika scoutsituationer, till exempel att ordna ett sommarläger, att få pengar till patrullen, att en ny medlem ansluter sig, att köpa ett nytt tält. Fundera på vem i kåren man ska kontakta i de olika ärendena. Kårerna har ofta egna bra och fungerande sätt att lära ungdomarna om kårens organisation i bruk. Det lönar sig att använda sig också av de sätten.