Tips 1

Genom lek åskådliggörs hur man håller sig varm då man rör på sig.
Hypotermi kan förebyggas genom att man klär sig rätt och äter
tillräckligt. Mer information hittar du i spejarscouternas
färdighetsbok, på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första
hjälpen.