Tips 1

Hur kan man berätta om utfärden för en stor publik? Hurdan är en bra tidningsartikel?