Tips 1

Med lägerpyssel avses så pass enkelt arbete att en kniv och en bit trä räcker som redskap. Dessutom bör projektet vara sådant att det är lätt att lägga till sidan och återuppta senare. Alternativ är till exempel träsked, pilbåge, kastspjut och katapult. Utanför lägret kan man ha spjutkastningstävling