Tips 1

I stället för att använda er av en färdig mall kan man planera egna mallar och göra ändringar i beskrivningar man hittar i böcker. Då ni gör en knoptavla, bläddra i en knopbok, ur vilken alla väljer en egen knop. Alla slår sin knop, som fästs vid tavlan. Skriv knopens namn bredvid den. Ni kan också trolla med rep.