Tips 1

Repetera det som lärts ut om sårvård under tiden som äventyrsscout.
Ifall färdigheterna är goda kan scouterna under samma möte avlägga
Första Hjälpen 2, nivå 1. Mer information hittar du i spejarscouternas
färdighetsbok, på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första
hjälpen.