Tips 1

Öva på knopar som passar till följande situationer: Stoppknop ( i stället för åttan en större, exempelvis Ashleys knop) Sammanfogandet av två linor av mycket olika tjocklek (exempelvis skotstek) Kasttyngd (exempelvis kastlineknop eller apnäve) En dragknut för tältpinne En stek för att binda samman tältpinnar Att binda ett rep vid ett däck (exempelvis Carricksteken) Sammanbindningsknop (till exempel dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part)