Tips 1

Konstruktionen kan vara en kompost, en eldstad, ett tak för avfallsinsamlingsplatsen, eller någon större konstruktion som kräver hela patrullens insats.