Tips 1

Hur uppför man sig i en båt: tyngdpunkten hålls lågt – man får inte stå, man ska alltid ha flytväst, man uppför sig lugnt.