Tips 1

Bekanta er med spejarscouternas färdighetsbok och sök i god tid före utfärden eller lägret fram den information som behövs.