Tips 1

Öva att justera olika slags ryggsäckar på kårlokalen. Prova på hur stor skillnad det är att bära en fel packad och justerad eller rätt packad och justerad ryggsäck. Man kan göra detta till exempel genom att leka stafett.