Tips 1

Bekanta er med spejarscouternas löfte och ideal. Hurudana rättigheter borde alla patrullmedlemmarna ha? Fundera över hurudana rättigheter som skapar en trygg och samarbetsvillig patrull var alla känner sig trygga och kan prata om sina egna tankar. Som exempel på dessa rättigheter är rätten att bli bemött med respekt, att få uttrycka sina känslor, att få byta åsikt och ha rätt till att göra misstag och fel. Samla alla rättigheter på ett stort papper antingen i mindre grupper eller hela patrullen tillsammans. Rättigheter innebär även skyldigheter. Rättigheter är dyrbara och för att få dem bör man också ge något. Fundera över vilka skyldigheter som följer de olika rättigheterna. Rättigheten att bli hörd innebär en skyldighet att lyssna och respektera de andra. Skriv även upp de skyldigheter som ni kommit fram till. Efter detta samlas scouterna i mindre grupper för att bereda ett förslag på rättigheter och skyldigheter som sedan skrivs upp i loggboken eller på en plansch som patrullens regler. Varje patrullmedlem godkänner reglerna genom att skriva under med sin namnteckning eller genom att trycka sitt fingeravtryck. Diskutera slutligen hur ni övervakar att reglerna följs och vad konsekvenserna är ifall någon bryter mot reglerna.