Tips 1

Avståndet mellan elstolpar är ungefär 30m, denna information kan användas då man uppskattar sträckan som man cyklar eller går.