Tips 1

Mät ut 100m och promenera denna sträcka många gånger i samma takt. Räkna stegmängden för varje gång. Räkna tills sist medeltalet av antalet steg och därifrån medeltalet på stegets längd.