Tips 1

Denna aktivitet kan gärna indelas i tre delar. Före en utfärd byter patrullmedlemmarna vekarna och fyller på lyktorna. Under utfärden används stormlyktorna och alla patrullmedlemmar får tända en lykta. Efter utfärden rengörs alla lyktorna ordentligt.