Tips 1

En hurdan ledare behövs det här? Utbildarna spelar upp en exempelsituation två gånger, men så att ledaren i situationen använder olika ledarstilar. Fundera tillsammans på hur situationerna skiljer sig åt och vilken ledarstil sätt som vore den bästa. Scoutledarens handbok och Ledarmappen innehåller exempel på ledarstilar.ExempelsituationerFlagghissningAtt leda en tävlingspatrull på en kontrollKvällssysslor på sommarlägretStädning i kårlokalenKårens julfestAtt vikariera för en akela på vargungelägretAtt göra upp patrullens verksamhetsplanTältet brinner på vinterlägret