Tips 1

Om det är möjligt beaktar kåren explorerscoutens eget önskemål om vilken grupp hen helst vill vara gruppledare för. Valet görs i första hand enligt explorerscoutens färdigheter och önskemål och först i andra hand enligt kårens behov. Egenskaperna hos gruppen som explorerscouten ska leda måste också tas i beaktande.Explorerscouten gör tillsammans med en äldre ledare upp gruppens verksamhetsplan för det kommande halvåret och kommer tillsammans med ledaren överens om fördelningen av ansvarsuppdrag. Explorerscouten får först små delar av mötena på sitt ansvar. Så småningom kan mängden ansvarsuppdrag utökas tills explorerscouten själv kan hålla ett helt möte. Ledaren som handleder explorerscouten tar ställning till hur mycket ansvar explorerscouten kan ha. Explorerscouten måste få pröva och öva, misslyckanden är tillåtna.Ledarskapspraktiken kan förverkligas på olika sätt beroende på hur mycket tid explorerscouten har för scouting och hur ofta explorerpatrullen har egna möten. Explorerscouten kan leda sin ledarskapspraktikgrupp (alltså t.ex. en spejarpatrull) varje vecka och ibland också ha explorerpatrullens möte under samma vecka. Ett annat alternativ är till exempel att explorerscouten leder sin grupp varannan vecka och har explorerpatrullmöte varannan vecka. Ledarskapspraktiken kan också förverkligas i par.