Tips 1

Gå igenom – förklara, motivera, diskutera – följande punkter:Mötets stomme (varför ser den ut som den gör, vilken är nyttan med lekar osv.)Orsakerna till att mötet har en inlednings- och avslutningsritual samt hur man får dessa att kännas som gruppens egna viktiga traditioner (t.ex. ett eget rop, en maskot, ”hur är läget”-cirkel)Hur ledaren ska förbereda sig inför mötet och vad som ska göras efteråtVilket material explorerscouten kan använda som stöd när hen planerar och utvärderar hur programmet lyckadesVar man hittar mer information (program.scout.fi, verksamhet.scout.fi, scout.fi, kårens material, andra internetsidor)Vem som kan hjälpa. Behövs det t.ex. ett proffs eller en gäst under mötet? (Lotsen hjälper till med att hitta en gäst)Vikten av att planera reservprogram för mötet ifall det inte kan genomföras som planerat (t.ex. ifall en aktivitet går oväntat snabbt att göra, något material saknas, vädret blir mycket dåligt eller barnens utrustning inte är ändamålsenlig)Var programmet vid behov kan förkortasAtt mötesstommen kan anpassas enligt eget behov, men att det ändå till en början lönar sig att hålla sig till en stomme eftersom detta gör det lättare att planera och leda mötet. Rutiner under mötena skapar en trygghetskänsla hos barnen och gör det lättare att leda mötet. Det blir t.ex. färre avbrott om barnen vet hur mötet fortskrider, som exempelvis att de vet att det blir tid för lek i slutet av mötet men att det blir mindre tid för lek om mötet är stökigt.Exempel på mötesstommeInledningsritual: alltid likadan effektiv inledning, t.ex. ett rop, 2-5 minInledande lek: lek för att ”springa av sig” överlopps energi, 10-15 minInformationsärenden och presentation av kvällens program, 5-10 minSjälva aktiviteten: gruppen får göra saker och vara aktiv, här kan man koppla ihop tidigare kunskap med nya teman, 45 minFör att varva ner: fostrande, diskussionsväckande, andliga, roliga, viktiga lekar eller spel samt andra aktiviteter som stärker gruppandan, 10 minAvslutningsritual: syskonring, 1 min(Utdelning av lappar eller dylikt)