Tips 1

Staben delar ut ut olika gruppers verksamhetsplaner till kursdeltagarna. Explorerscouterna går igenom dem och funderar på vad som ser bra ut och vad som skulle kunna utvecklas. Målet med genomgången är att ta reda på vad det lönar sig att beakta då man skriver en verksamhetsplan (till exempel att orientering blir mycket svårare om det finns en meter snö och att det är svårt att öva räddning från en vak i svag is i augusti).