Tips 1

Ledaren har på förhand samlat ihop lappar med olika aktiviteter från alla åldersgrupper. Explorerscouterna får sedan i uppgift att placera in rätt aktivitet vid rätt åldersgrupp. Utnyttja vid behov t.ex. Ledarmappen.