Tips 1

Tillsammans med utbildaren bekantar explorerscouterna sig med scoutmetodens delområden och reflekterar över hur de förverkligats under vars och ens scoutstig. Explorerscouterna reflekterar också över hur scoutmetoden syns i den egna spejarpatrullens verksamhet.