Tips 1

Åsiktslinje: Kursdeltagarna står på golvet och utbildaren ställer frågor. I ena ändan av rummet finns ”ja” och i andra ändan av rummet ”nej”. Kursdeltagarna ställer sig på det ställe på linjen som motsvarar deras åsikt.Meningen är att kursdeltagarna, då de ställt sig på linjen, kan presentera och motivera sin åsikt. Utbildarens uppgift är att leda diskussionen och locka alla att berätta vad de tycker. Nedan finns frågor och teman att diskutera.ExempelfrågorFår ledare röka / dricka alkohol? (Får gruppmedlemmarna veta om saken? Hur är det med barnens och ungdomarnas föräldrar? Borde scouter vara modellmedborgare?)Kan ledaren vara kompis med dem hen leder? (Är det lättare eller svårare att leda en grupp där medlemmarna är ledarens kompisar?)Angår det gruppledaren om en en gruppmedlem mobbas i skolan? (Ofta syns mobbningen också på annat håll än i skolan. Ledaren ska se till att mobbning inte sker i scouterna. Ska ledaren kontakta den mobbades lärare / föräldrar, om det mobbade barnet i scouterna berättar något viktigt om mobbningen?)Är gruppens framgång i scoutfärdighetstävlingar ledarens förtjänst? (På ledarens ansvar är att fostra och utbilda sina gruppmedlemmar. Men om någon i gruppen inte lär sig eller inte vill lära sig är det inte nödvändigtvis ledarens fel. Det är gruppmedlemmarnas förtjänst om gruppen är framgångsrik, men är det ledarens fel om den inte är det?)Om lilla Kalle hugger sig med yxan i foten under gruppens utfärd, är det ledarens fel? (Vem har ansvaret då en olycka sker? Ledaren? Vårdnadshavarna? Barnet själv? Kåren? Försäkringsbolaget?)Kårens ledare har grillkväll på stranden och en främling svimmar på gatan. Den nya 15 år gamla ledaren och den erfarna 40 år gamla ledaren lägger båda märke till händelsen. Spelar det något roll vem av dem som går och hjälper?