Tips 1

Berätta vad en man över bord-situation betyder. Hur gör man i sådana situationer? Vad kan äventyrsscouten själv göra och hur kallar man på hjälp? Öva er det rätta handlingssättet och försök att lyfta upp offret ur sjön t.ex. kan en docka gjord av en gammal arbetshalare som har flytväst på sig vara offret. När dockan blir full av vatten blir den tung och motsvarar bra en medvetslös människas vikt.;Man över bord-situation (MOB);Man över bord (MOB, Man Over Board) – situationers största problem är ofta att försöka få personen tillbaka i båten. Speciellt svårt är det att lyfta en medvetslös person. Att kalla på extra hjälp är viktigt om personens försvinnande först märks efter en stund och man inte kan se honom i vattnet direkt. Då någon hamnar i vattnet finns det stor risk för att kroppen kyls ner och att personen tröttnar fort, även på sommaren.
. Tillkalla alla ombordvarande:;– Den som först märker situationen ropar ”man över bord” och lämnar på sin plats och pekar på den som hamnat i vattnet;;– Alla personer upp på däck
. Kasta i livbojen och MOB-lampan
. Kom ihåg tiden:;– Notera tid och plats för händelsen och märk ut på kartan samt tryck på GPS:ens MOB-knapp (även tidpunkt för när personen upptäcktes försvunnen och sista iakttagelsen av personen om de är andra än händelsetiden)
. Kalla på hjälp:;– Radiotelefon kanal 16.;– Telefon på öppet hav 02 04 1000 och i inre skärgården och sjöar 112.;– Vid behov andra nationella nödsignaler
. Starta motorn/seglen:;– Starta båtens motor med detsamma. Styr mot vinden och hissa ner seglen med en gång om det är praktiskt och möjligt.
. Att styra båten:;– Styr båten till man över bord-platsen så att den som är i vattnet är båtens lovarts sida (på den sida av båten som det blåser från) eftersom båten driver snabbare än människan. På det här sättet kan du vara säker på att båten inte driver över människan. Var försiktig så att offret inte hamnar under båten eller kommer i vägen för propellern.
. Att rädda offret:;– Försök att få in personen i båten. Dra personen till båtens reling eller till simstegen. I lyftandet behövs mycket kraft så använd vinschen och rep vid behov. Om det då man hissar upp offret används en lyftsele (som läggs under armarna på offret), måste offret klarar av att hålla ner armarna hela tiden. Någon annan kan hoppa i vattnet för att hjälpa lyftandet (kom ihåg att hjälparen ska ha flytväst och ett rep bundet fast i sig så att det inte plötsligt är två som behöver hjälp). Var försiktig med propellern!