Tips 1

Ordna ett möte där ni bekantar er med Finlands flagga eller ta med det i programmet på utfärden eller lägret. Öva er att hissa och hala flaggan enligt kårens traditioner. Alla hissar och halar flaggan i tur och ordning och de andra i laget är deltagare. Gå också igenom praxisen då det gäller flaggning, att hälsa på fanan och hur man gör sig av med en flagga. Ni kan utnämna en flaggpatrull som tar hand om väckningen och flagghissning och -halning för varje dag på lägret.