Tips 1

Välj själv hur denna aktivitet ska genomföras enligt lagets kunskaper. När man flyttas över till spejarscout borde man kunna röra sig i terrängen själv. Att ta ut kompasskurs och gå efter den behöver man ännu inte kunna helt perfekt. Ge olika uppgifter så att äventyrsscouterna för öva sig ordentligt och får mod att röra sig också ensamma. Lägg ut kontroller eller märk ut en rutt på ett bekant område, då är risken för att gå vilse liten och trygghetskänslan är större. Ni kan också delta i en orientering som ordnas av den lokala orienteringsföreningen. De brukar ofta ha olika svårighetsgrader och dessutom påverkar inte kaptenens orienteringsfärdighet på kontrollerna.