Tips 1

Motivera ärendet och berätta att meningen är att bekanta sig med äventyrsscouternas sjukdomar och allergier för säkerhetens skull. Försäkra att ingen tycker att det är pinsamt eller känner sig obekväm om man tänker prata om hans eller hennes sjukdom eller överkänslighet. Ta reda på fakta om äventyrsscouternas sjukdomar så att du kan förklara och svara på frågor. Kom ihåg att äventyrsscouten och hans vårdnadshavare har rätt att bestämma om de vill att ämnet ska behandlas eller inte. Bestäm på föregående möte vem som tar med vad hemifrån och vilka saker som gås igenom. Bekanta er med lagmedlemmarnas sjukdomar och allergier. Låt äventyrsscouterna själva berätta om symptomen och behandling. Be dem att själva berätta i vilka situationer som hjälp behövs och hur kamraterna ska göra i sådana situationer. Hur känner man igen en allvarlig situation? Om det inte finns några sjukdomar eller allergier kan ni gå igenom hur man ska göra vid olika sjukdomsattacker. Bekanta er med olika sjukdomsattacker genom att diskutera dem. Att öva i praktiken är svårt. Försök att få fram material t.ex. ett sos-pass, ett epilepsismycke, diabetessmycke olika astmamedicin doserare eller en epi-pen övningspenna.