Tips 1

Visa ett exempel och berätta hur man lägger tryckförband. Berätta på samma gång grundprinciperna. När används tryckförband? Hur hjälper det? Hur kan man göra det? Be patrulledarna öva med patrullerna. Kontrollera förbanden och ge feedback.