Tips 1

Äventyrsscouterna lärs sig under äventyrsscouttiden att ta hand om patrullens välmående och välja den bivack som passar bäst för tillfället. Bekanta er först, hela laget, med olika bivacker. Efter detta kan ni dela in er patrullvis eller parvis så att alla får ansvar för någon bivack (se anvisning för bivackmästare i aktiviteten Kårens tält och vindskydd).