Tips 1

Äventyrsscoutens ideal: Respekterar andra människor. Älskar naturen och skyddar miljön. Är pålitlig. Fundera på betydelsen med äventyrsscoutens ideal. Vilken är svårast att förstå? Vilken är viktigast? Gå alla till ena sidan av mötesrummet eller gården och läs upp påståenden som t.ex. ”det är lätt att följa ideal”. Ledaren visar att ena väggen i rummet är ” av samma åsikt” och den motsatta väggen är ” av annan åsikt”. Äventyrsscouterna placerar sig sedan på golvet så att deras placering på golvet överensstämmer med hur de tycker. Till exempel står den som tycker att bådadera åsikterna överensstämmer i mitten av rummet. Välj ert favoritideal. Alla väljer en. Gör ett kort, en brosch eller tryck upp t-skjortor eller kassar med era favoritideal.