Tips 1

Aktiviteten kan förverkligas till exempel som en bana med kontroller för äventyrsscouterna. Planera teman för kontrollerna tillsammans och dela ut var sitt tema åt paren. Paren har som uppgift att planera och förverkliga en kontroll med det angivna temat som passar äventyrsscouterna.