Tips 1

Delta exempelvis i gudstjänsten på ett läger, i en scoutgudstjänst eller i en barngudstjänst. Ifall det finns fler religioner representerade bland medlemmarna i ert lag besöker ni de olika religionernas gudstjänst eller andra liknande tillfällen. Kom ihåg att på förhand ta reda på ifall det finns regler för hur man ska bete sig. Diskutera era erfarenheter på ett möte i kårlokalen. Ni kan också göra en kyrkrunda där ni bor. Bekanta er med olika religioner och besök deras kyrkor. Gör en karta där ni markerar alla kyrkor som finns på orten där ni bor. Ta t.ex. reda på vilka kyrkor som samarbetar och från vilka gamla religioner som nya religioner har skapats och blivit inspirerade.