Tips 1

Bekanta er med användningen av Finlands flagga inom scoutingen och allmänt. Hurdana olika Finlands flaggor finns det? Vilka är proportionerna för Finlands flagga? Rita och se. Lär er de vanligaste flaggdagarna och vilka klockslag man får flagga.Gå igenom flaggvanor inom scoutingen och hur man hälsar på flaggan. Hur ska man bete sig vid flagghissning och -halning? Och hur är det på scoutfester eller i kyrkor när flaggor anländer eller när de avlägsnas? Ifall det är möjligt ska ni också bekanta er med hur det är att bära en flagga, vad man ska tänka på och hur det är vid parader.