Tips 1

Lär äventyrsscouterna hur man tar ut en kompasskurs och hur man använder kompassen. För att visa hur kompassen kan visa fel kan du sätta två kompasser på varandra, sätta ett armbandsur under kompassen eller sätta kompassen på bilens motorhuv.