Tips 1

Gå tillsammans med laget igenom vad en skala är. Titta på olika kartor var skalan finns märkt. Ta reda på hur man med hjälp av skalorna på kartan kan räkna ut hur lång en sträcka är i verkligheten. Ange olika platser på kartan och hjälp patrullerna att först mäta avstånden på kartan för att sedan ändra dem till verkliga avstånd. På ett sjökort är skalorna lite annorlunda och avstånden mäts i sjömil.