Tips 1

Lär ut sjökortstecken till gruppen. Titta på kartorna och använd olika modeller då ni övar. Gör ett memoryspel av sjömärkena (använd paff till korten och plasta dem) där sjömärkena och märkets innebörd är par. Efter att spela spelet kommer man bra ihåg sjömärken. Kardinal- och lateralmärkena är det meningen att äventyrsscouten lär sig i Sjörmärken-aktiviteten.