Tips 1

Berätta för äventyrsscouterna hur viktig vår miljö är och hur viktig rätt avfallshantering är för oss. Den mängd hushållsavfall som producerades i Finland var år 2004 ca 2,3 miljoner ton, alltså ca 450 kg/per invånare – medräknat varje barn och baby! Att sortera rätt och att återanvända sparar således otroligt mycket på miljön. Av det avfall som producerades år 2004 återanvändes avfallet så att 28 % återanvändes materiellt, 8 % återanvändes som energi och 2 % förbrändes utan att ta vara på energin och 63 % fördes till avstjälpningsplatsen. Be patrullerna komma på metoder för att minska på avfallet. Fundera på hur man i förväg kan förhindra att avfall uppkommer, men öva även på att sortera och återanvända redan uppkommet avfall. Hurdant avfall hör vart? Besök en lokal avfallsstation för att bekanta er med avfallshantering, öva på avstjälpningsplatsen med riktiga avfall, gör upp egna anvisningar för avfallssortering eller tillverka lämpliga avfallskärl för kåren.