Tips 1

Lär er att använda isdubbar, helst på isen, så att de får möjligast äkta känsla av hur mycket kraft som behövs. Låt äventyrsscouterna först patrullvis känna på hur det är att ta sig fram med hjälp av isdubbar. Gör upp en bana där en vak är utmärkt, hur lång sträcka man ska tillryggalägga med isdubbarna och hur lång sträcka man ska rulla sig fram. Öva er först och ha därefter en snabbhetstävling. När den första kommer i mål, startar följande från vaken.