Tips 1

Ta före utflykten reda på vilka som är de mest allmänna fåglarna i trakten och deras kännetecken. Gå till exempel till internetsidan www.lintukuva.fi (finska och svenska)