Tips 1

Diskutera vilka speciella krav en vinterutflykt ställer på deltagarens klädsel.